Word donateur

 

Stichting Goal biedt verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enkele van de activiteiten en diensten die de stichting aanbiedt zijn:

  1. Leerwerkplekken: Stichting Goal biedt (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt leerwerkplekken aan, waar ze actief kunnen worden en zich kunnen ontwikkelen. Deze leerwerkplekken helpen hen een nieuw perspectief te bieden en dragen bij aan het realiseren van een zinvolle plek in de samenleving.

  2. Begeleiding en coaching: Stichting Goal voorziet individuele begeleiding en coaching voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit omvat het ondersteunen van individuen bij het ontwikkelen van vaardigheden, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het overwinnen van obstakels die hen belemmeren bij het vinden en behouden van werk.

  3. Dagbesteding en opleiding: Naast het bieden van werkgerelateerde ondersteuning, zorgt Stichting Goal ook voor dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt er gekeken naar mogelijkheden om hen te koppelen aan opleidingen, studie en herscholing, zodat zij een goede basis krijgen om terug te keren naar de maatschappij en arbeidsmarkt.

  4. Netwerk en arbeidsbemiddeling: Stichting Goal legt contacten met werkgevers en andere partijen op de arbeidsmarkt om kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze werken samen met bedrijven en organisaties om werkervaringsplaatsen en arbeidskansen te bieden aan degenen die zij begeleiden.

  5. Sociale ondersteuning: Naast het bieden van werkgerelateerde hulp, erkent Stichting Goal ook het belang van sociale ondersteuning. Ze streven ernaar om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich gewaardeerd voelen en de kans krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen.

Let op: Deze lijst is niet uitputtend en Stichting Goal kan nog andere specifieke programma's, projecten en activiteiten aanbieden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen.

Dit kunnen we niet alleen, help je mee?

 

Stichting Goal staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).